Amaçlarımız

İZKA 2017 SUGA MALİ DESTEK PRPOGRAMI ile yürüttüğümüz projemiz ile İzmir ilinin engellilere yönelik eğitim merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesini, engelli bireylerin istihdam edilebilirliğine yönelik işe uyumunu arttıracak teknolojik alt yapılarının geliştirilmesini sağlamaktır.
Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi Projesi İZMİR adlı projemizin genel amacı; oluşturulacak olan işliklerin öğrencilerin en kolay ve işlevsel kullanabilmeleri, işe uyumlarını arttıracak ekipmanlar ile güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, toplumsal kaynaştırmanın sağlanması, engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayarak bireysel ve aile yaşam kalitelisini arttırmasıdır.
Ayrıca Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak örnek ve öncü il olmaktır.

 • Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerinde (ÖEİUM) 11 atölye,4 Toplumsal Yaşam Merkezini öğrencilerin zekâ ve beceri düzeylerine uygun makine-teçhizat ve eğitim materyalleri ile donatarak, engelli bireylere mesleki eğitim ortamlarını hazırlamak
 • Özel eğitimde mesleki eğitimin kalitesini geliştirerek mesleki yeterliliği yüksek öğrenciler yetiştirmek
 • Engelli bireylerin, sosyal uyumlarını sağlamak ve İzmir ilindeki engelli bireylerin mesleki becerilerini ve istihdamlarını artırmak
 • (ÖEİUO) Özel Eğitim İş Uygulama Okulundaki öğrencilere Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ders saati dışında meslek kursları açarak mesleki becerilerini artırmak.
 • 20 öğretmene Uygulanabilir Davranış Analizi Eğitimi, Aile Eğitimi, Engellilere Mesleki Eğitim ve İş Koçluğu Eğitimi konularında eğitici eğitimleri alarak insan kaynağı oluşturmak
 • 20 Formatör öğretmen koordinesinde düzenlenecek çalıştaylarda; İzmir deki Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖERHGM) Bağlı Kurumlarımızın bünyesinde çalışan gönüllü olan öğretmenlerin bilgi aktarımı ve örnek uygulamalar geliştirilerek insan kaynaklarının güçlenmesini sağlamak.
 • ÖZDER işbirliğiyle yapılacak olan çalıştaylara akademisyen katılımını sağlamak.
 • Ailelere eğitimler verilerek ailelerin güçlenmesini sağlamak
 • ÖEİUM de kurulan atölyelerde kadın velilere açılacak mesleki beceri kursları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak
 • Aile Rehberliği ve Proje sonuç ve çalıştay kitapçıklarının hazırlanması ile verilen eğitimlerin sürekliliğini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
 • Öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getiren, işliklerde üretilen ürünlerin paylaşılmasını sağlayan, sportif faaliyetlerle de desteklenen toplumsal yaşam merkezlerinde(TYM) toplumsal uyum becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmek
 • İş yeri gezileri ile ÖEİUO’ler bünyesinde açılacak işliklerle uyumlu olan iş yerleriyle buluşturmak
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki (MTAL) öğrencilerle Tersine Kaynaştırma uygulamaları yapmak
 • Öğretmenleri, velileri ve çevreyi engelli öğrencilerinin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları konusunda bilinçlendirmek.
 • TİAD ve diğer kurumların hazırladığı fuar, sergi vb. faaliyetler ile toplumsal bütünleştirme çalışmaları yapmak
 • İŞKUR işbirliği ile ÖEİUO da güvenlik elemanı ihtiyacını karşılamak
 • Projemiz ara eleman ihtiyacını iş koçluğu eğitimi ile giderecek, mesleki becerileri artıracak, dezavantajlı bireylerin toplumla adapte olmalarını sağlayacak uygulamaları ile Türkiye'ye örnek olmak.