Ekleme Tarihi : 2022-05-16 00:00:00
574 kişi okudu

İZMİR’DE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELERİMİZİ TÜM ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞTIRIYORUZ.

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, Anadolu Üniversitesi Akademisyenleri ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ekipleri tarafından hazırlanan, Anadolu Üniversitesinin yürütücü olduğu, Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Down Sendromu Derneği ile İtalya, İspanya ve Avusturya'dan ortakların olduğu "EFIL-Employment For Independent Life-Bağımsız Yaşam İçin İstihdam" Ka204 Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi Uluslararası Kapanış Sempozyumu Anadolu Üniversitesi salonunda gerçekleştirilmiştir.

Öncelikli amacı çalışma yaşamında en dezavantajlı grubu oluşturan zihin yetersizliği olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin kaldırılması olan projede, bu gençlerin bağımsız yaşama becerilerinin desteklenerek ekonomik ve sosyal hayata tam katılımlarının arttırılması yönünde Avrupa ülkeleriyle uyumlu bir istihdam programı ve modeli geliştirilmiştir.
Proje kapsamında tüm Türkiye’de 3 ilden örnek projeler tanıtılmış, ilimiz adına da Funda Sel Özel Eğitim ve Rehberlik ile ilgili son beş yılda yapılan “Özel Eğitimde Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin geliştirilmesi Projesi (İZMİROEMTEK) ve Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi Projesi (GÖÇE-Pİ) nin tanıtımını gerçekleştirmiştir.

Proje Koordinatörü Funda SEL konuşmasında, İlimiz adına özel eğitimde değişim yaratmayı hedefleyen, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin eğitiminin kalitesinin geliştirilmesi yönünde ilerleyen projeler kapsamında toplam 21 adet işlik Özel Eğitim Okullarına kazandırıldığını ve şu ana kadar binlerce öğrencinin hizmetine sunulduğunu ifade etmiştir.

Bu yenilikçi projeler gerçekleştirilirken eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi bakımından mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması esas alındığını vurgulayarak gelecekte özel eğitimin daha etkili duruma gelmesinin öğretmenlerin ve anne babaların birlikte ve bilinçli çalışmalarıyla mümkün olacağı bilinciyle düzenlenen Eğitici Eğitimleri ve Aile Eğitimleriyle proje desteklenerek toplumsal bir gelişimin sağlandığını ifade etmiştir. Bir Özel Eğitim Öğretmeni olarak ilimizi bu ortamda temsil etmekten büyük gurur duyduğunu ve bu alanda hayata geçirmeyi planlanan birçok projenin heyecanını taşıdığını ifade etmiştir.

Sempozyum; Kamu ve özel sektörün, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının, özellikle de zihin yetersizliği olan bireylere mesleki eğitim ve istihdam ortamları yaratan kurum ve kuruluşlarda gereken farkındalığı yaratarak bu bireylerin bağımsız olarak yaşama entegre edilmesinin sağlanması dilekleriyle son bulmuştur.

Galeri