İştirakçilerimiz

TİAD (Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği)

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), 1992 yılında kurulmuş olup, imalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahlarının, tamamlayıcı ekipman ve takımlarının ithalatı, ihracatı ve imalatı alanında faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarını bir araya getirerek; sektörün mesleki ilkelerini oluşturup uygulanmasını sağlamak ve üyelerini yurtiçinde ve yurtdışında ilgili platformlarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür.

Bu proje kapsamında kuruluş ile yapılacak işbirliği çerçevesinde, güçlendirmesi yapılan atölyelerde öğrencilerimizin ürettiği ürünlerin MAKTEK fuarında tüm ilgililerle buluşup daha geniş kitlelere sergilenmesi sağlanacaktır.

Özder (Özel Eğitimciler Derneği)

Özel Eğitim Mesleğinin tanıtılması, gelişimi, özlük haklarının takibi, özel eğitim alanında bilimsel kongre, sempozyum, seminer gibi bilimsel çalışmalar yapmak, üyeleri arasında mesleki birlik ve dayanışmayı geliştirmek ve Özel Eğitim Hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak gelişmesi çalışmalarına katkıda bulunmak, bu amaçla kamu kurumları ve ilgili STK’larla işbirliği içinde olmak gibi genel amaçları olan Özel Eğitimciler Derneği kuruluşundan bu güne dek bu amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermektedir Bizim projemiz kapsamında yapılan işbirliği ile okullarımızdaki eğitim sürecinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için öğretmenlerin çalıştaylarda akademisyenlerle buluşturulması hedeflenmektedir.