İşlikler

Seramik İşliği:

Seramik işliğinde gerçekleştirilecek çalışmalar, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin yerinde oturma becerilerine, el göz koordinasyonuna, ince-kalın motor kaslarının gelişimine, dikkat süresinin artırılmasına, el becerilerinin ve en önemlisi hayal güçlerinin gelişimine olumlu katkı yapacaktır.

Üretime yönelik çalışmalarda alçı kalıplarla ürünler çoğaltılıp sonrasında renklendirilmektedir. Sanatsal çalışmalarda bireysel ve grup şeklinde duvar panosu çalışmaları, bireysel olarak elle şekillendirme de somut-soyut heykeller, objeler, mozaik çalışmaları yapılmaktadır. Çeşitli el dekorları ve şekillendirme teknikleri kullanılarak ürünler üretilmektedir.

Seramik işliklerinin, özel eğitim gerektiren bireylere birçok gelişim alanında olumlu katkı sağlayacağı kesindir ama en önemli katkısı çocuklarımızın hayal güçlerini serbest bırakmasını, özgürce ürünler üretmesini sağlaması olacaktır. Belki de geleceğin sanatçılarının keşfedilmesini sağlayacaktır.

Dekoratif El Sanatları İşliği:

El Sanatları Alanı orta ve ağır düzeyde zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerimize iş ve meslek becerilerinin kazandırılması, iş olanakları ve para kazanmalarının sağlanması, işbirliği içinde çalışmayı öğrenme ve sosyal ilişkileri geliştirme gibi fırsatlar sunmaktadır.

Öğrencilerimiz dekoratif el sanatları işliğinde yapacağı çalışmalar ile el-göz koordinasyonu geliştirecek, dikkat süresini artıracak, basit makine kullanımını öğrenecektir. Böylelikle öğrencimizin eğitim yaşamı sonunda istihdamı kolaylaşacaktır. İstihdamı sağlanan öğrencilerimiz toplumun bir parçası olarak hayatını sürdürecektir.

Toplumsal Yaşam Merkezi

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin karşılaştıkları en büyük sorunların başında toplumsal yaşama dâhil olamamaları gelmektedir. Projemiz ile okullarımıza donanımı sağlanacak Toplumsal Yaşam Merkezleri, bu aşamada büyük bir eksikliği giderecektir.

Toplumsal Yaşam Merkezleri içerisinde öğrencilerimiz basit yiyecek içecek hazırlama çalışmaları yapacaklar. Servis, satış ve düzenden sorumlu öğrencilerimizin böylelikle hem öğrendikleri becerileri genellemeleri hem de sosyalleşmeleri sağlanmış olacaktır. Ayrıca diğer bir işliğimiz olan tarım işliklerinden elde edilen organik ürünlerin satışı sağlanacaktır. Bu satış Okul Aile Birlikleri vasıtasıyla yapılacak ve okullarımıza ek gelir de elde edilecektir.

Tasarım:

Özel eğitimin tüm seviyesindeki öğrencilerin, zeka ve el becerilerini geliştirmek amacıyla güvenli bir şekilde çalışabilecekleri şekilde tasarlanan atölyelerimizdir.

Eğitim kurumları içerisinde yaparak-yaşayarak öğrenme; yanii kendin yap kültürünü özel eğitim okullarımızda yaygınlaştırmak ve atölye ortamında güvenli makinelerle çalışabileceklerini göstermek amacı ile bu atölyelerimizi tasarlamaktayız.

Öğrencilerimizin hayal gücü ve el becerilerini kullanarak kendini ifade etmesinin ve duygularını anlatmasının bir yolu olan kağıt ve ahşap malzemelerini, tasarım ve teknoloji ile birleştirerek eğitim sürecine dahil etmek, uygulamaya dayalı öğrenimi arttırmak ve atölyeler aracılığıyla tanıtmak, “Beceri- Tasarım ve Üretim Atölyelerini” yaygınlaştırmak buradaki ilk hedefimizdir.

Ormanda büyüyen bir ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen serüveni aslında kağıt ve ahşap tasarım sanatı ile yeniden başlar. Bu yeni serüvene, çocukların yaratıcılık, hayal gücü, el becerileri ve teknoloji dahil edilerek küçük yaşlardan itibaren kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanmıştır. Böylece, yaratıcılığı yüksek, kendini ve toplumu geliştiren, üreten bireyler yetiştirerek özel eğitimde gelişen ülkeler kategorisine yükselme yolunda adımlar atılması amaçlanmaktadır.

Mekatronik:

Proje ekibi olarak başlıca hedefimiz çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen “Mekatronik” ve onun bileşenlerinin en erken yaştan itibaren özel çocuklarımızın da seviyesine uygun olarak onlarla tanıştırmaktır. Engel gruplarımızın özelliklerine uygun ve güvenli çalışma ortamları oluşturup, bu ortamlarda uygulanacak eğitim programları ile gerekli eğitsel materyalleri öğrencilerimizle tam kapasitede kullanmaktır.

Tarım:

Tarım işliklerimizde öğrencilerimiz üretmenin her anını görecek ve her anına katılacaklardır. Toprakla uğraşan öğrencilerimiz stres, kaygı bozuklukları ve bunlara bağlı şiddet eğilimlerinin söneceğini öngörüyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin normal hayatta karşılaşabilecekleri tecrübeleri onlara verebilmek, öğrencilerimizi hayata hazırlamak ve meslek edindirmektir. Bu uygulamayla toprakla uğraşan öğrencilerde bir rahatlama olduğunu gözlemlenecek ve bir nevi öğrencilerin rehabilitasyonu da sağlanmış olacaktır

Ayrıca burada üretilen organik ürünlerin Toplumsal Yaşam Merkezlerimizde kullanılması da sağlanacaktır. Böylelikle üreten, ürettiğini işleyen, ürettiğin ürünü kullanılabilen bireyler yetiştireceğiz.

Öğrenciler sera alanında özveriyle çalışmanın ve kendi ekip diktikleri ürünleri yetiştirerek satışa çıkarmanın ve okullarına gelir sağlamanın mutluluğunu yaşayacaklardır.